Ny tekstilcontainer ved skraldeøen ved nr. 67

Gladsaxe kommune har opsat en ny tekstilcontainer ved skraldeøen ved nr. 67. Reglerne for brug af containeren kan findes på Gladsaxe kommunes hjemmeside på følgende link: https://gladsaxe.dk/Files/Files/BMF/Affald/Tekstilaffald-pjece-Gladsaxe-Kommune.pdf Det er vigtigt at reglerne overholdes, da vi som andelsforening ellers kommer til at betale strafgebyrer, når Gladsaxes renovationsafdelingen ikke vil tømme containeren før indholdet overholder reglerne. Hver ekstra forsøg på tømning koster et ikke uvæsentligt gebyr som vi alle kommer til at betale. Dette gælder også for de eksisterende affaldscontainere.